NSI ELECTIONS
FOR THE POST OF PRESIDENT ELECT
Dr. N. Muthukumar Dr. Y R Yadav
FOR THE POST OF EC MEMBERS

Dr. Abhidha Shah Dr. Arun K Srivastava Dr. Arvind K Srivastava Dr. Debashish Chowdhury
 
Dr. Deepak Gupta Dr. Dhandapani SS Dr. K Bagathsingh Dr. Kodeeswaran M
 
Dr. K V Karthikeyan Dr. Manjul Tripathi Dr. M Vikram Dr. Nitu Kumar Das
 
Dr. Parthasarathi Datta Dr. Rajneesh Kachhara Dr. Rakesh Gupta Dr. Rashim Kataria
 
Dr. RK Mahajan Dr. Roopesh-Kumar Dr. Sachin A Borkar Dr. Sanjay Kumar
 
Dr. Satish Rudrappa Dr. S Dwarakanath Dr. Shyam Babhulkar Dr. Sumit Sinha
 
     
Dr. Vikas Gupta